Дълбочина на рязкост

Дълбочина на рязкост – това е зоната в дадена снимка, която е на фокус /обектите имат острота/.

Нека разделим условно една снимка на обект, фон и преден план. Ако и трите части са с добра острота – говорим за голяма дълбочина на рязкост, ако обаче обектът е на фокус, а останалите части не са – говорим за плитък фокус или малка дълбочина на рязкост.

Малка дълбочина на рязкост


Голяма дълбочина на рязкост


Дълбочината на рязкост зависи:

Фокусно разстояние на обектива – колкото един обектив има по малко фокусно разстояние, толкова дълбочината на рязкост е по-голяма.

Разстояние до обекта – колкото повече се отдалечаваме от обекта, който ще фокусираме – толкова дълбочината на рязкост става по-голяма.

Фокусираната точка – дълбочината на рязкост се простира на около 1/3 пред и 2/3 зад точката, в която фокусираме. /виж фиг.1/

Бленда – колкото блендата е по-затворена/по-малка/, толкова дълбочината на рязкост е по-голяма.

фиг.1Примери:

70-300/1.4-5.6G, 300мм, F5.6, 1/160sec., ISO 100


16-85/3.5-5.6, 50мм, F8, 1/250sec., ISO 10018-55/3.5-5.6, 18мм, F6.3, 30sec., ISO 10018-55/3.5-5.6, 25мм, F8, 61sec., ISO 100

повече>>

No comments:

Post a Comment