Фокус и Фокусиране

Фокусът представлява точката/точките/ с най-голяма острота/рязкост/ в нашите снимки. Обикновено тези точки се намират в равнина перпендикулярна на обектива /изключение правят някои специализирани обективи, при които тази равнина може да не е
перпендикулярна спрямо него/.

Автоматично Фокусиране /Автофокус/
За да фокусираме с автоматичен фокус, трябва да натиснем наполовина бутона за снимане, след което се чува звук потвърждаващ фокусирането и след това ако искаме да направим снимка, без да пускаме бутона го натискаме до крайно положение.При дигиталните фотоапарати ние може да избираме между една и няколко точки, в които искаме да има най-голяма острота в снимката. Тъй като фокусът се определя главно от обектива и е оптична величина, той винаги e най-остър в центъра му. Когато използваме автоматично фокусиране, е по-добре да използваме централна точка, защото така фокусът ще е по-точен и по-бързо фотоапаратът ще фокусира. Автоматичният фокус има доста добро и прецизно действие при нормални светлинни условия и в случаите, когато има добър контраст между обекта, който искаме да фокусираме и заобикалящата го среда. При ниска осветеност и когато имаме различни обекти с малък контраст един спрямо друг, автоматичният фокус започва да се забавя и дори достига момент, в който е невъзможно да фокусира.

Ръчно Фокусиране
За да фокусираме ръчно, първо трябва да преместим бутона AF/MF* , който се намира върху обектива в ръчен режим/MF*/. След това започваме да въртим малката гривна на обектива, докато намерим образа с най-голяма острота. За да сме сигурни, че това е образа с най-добър фокус, го подминаваме и след това връщаме отново на него. Ръчното фокусиране е едно голямо предизвикателство дори за някои професионални фотографи, но е въпрос на време и техника, за да го постигнете. Подминавайте няколко пъти образа с най-голяма острота и връщайте на него, докато се убедите, че това е търсеният фокус.
*-AF/MF за Canon, A/M за Nikon

повече>>

No comments:

Post a Comment