Как да подобрим Фокусирането?

  • Когато използвате автоматичен фокус, използвайте по възможност централна точка на фокусиране
  • Винаги изчаквайте звуковия сигнал, който потвърждава автоматичното фокусиране
  • При ниска осветеност и малък контраст в сцената, която ще снимате използвайте ръчно фокусиране
  • След като фокусирате, ако снимате от ръка, се убедете, че скоростта, с която ще направите снимката не е по-малка от 1/30сек. при обективи до 100мм и не е по-малка от 1/Хсек. за обективи Хмм /където Х>100мм/. Примерно, ако снимате на 70мм трябва скоростта да не е по-малка от 1/30сек., а ако снимате на 200мм – скоростта не трябва да е по-малка от 1/200сек. Често пъти, независимо че обектът е бил добре фокусиран, снимката става размазана, но причина за това е ниската скорост. Използвайте винаги статив, за снимки, в които нямате бързо движещи се обекти. Така ще може да използвате по-затворени бленди, независимо от светлинните условия.
  • Затварянето на блендата ще ви даде по-голяма дълбочина на рязкост и дори фокусът да се премести малко, това няма да личи на снимката.
  • При снимане на движещи се обекти, снимайте на по-бърза скорост /скоростта на снимане се определя от светлинните условия и бързината на обекта/. Тук може да използвате следящ авто-фокус.
  • Научете се да използвате добре ръчното фокусиране, все пак вашето око е по-прецизно от компютъра на фотоапарата.

повече>>

No comments:

Post a Comment